Taket er husets femte fasade. Ved valg av taktype og taktekke, bør byggherren tenke på at taket og resten av huset gir et helhetsinntrykk av et vakkert og solid hus. Valg av taktype og taktekke er avgjørende for hvordan taket skal bygges. Det er viktig at taket er en komplett løsning som fungerer godt i alle detaljer. Taket ditt vil bli utsatt for ekstreme påkjenninger i løpet av husets levetid. Det er liten hjelp i et flott og påkostet interiør hvis takløsningen har fått for lite oppmerksomhet. Følgeskader etter lekkasje er alltid tidkrevende og kan bli meget kostbare. Tak er mye mer enn bare taktekke; det er også ventilering, tetting, snøsikring, innfestning og taksikring.