LYDISOLERING MOT EKSISTERENDE VEGG 

Wall

Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen.

For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Små unøyaktigheter kan lett ødelegge et forventet godt resultat.

Den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av f.eks 48 x 73 mm. Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min.10 mm. Under bunnsvillen legges et dempesjikt av Svillunderlag eller GLAVA® Laftestrimmel. Stenderne må ikke presse mot svillene.

Selv om stenderverket har en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm, skal isolasjonen legges helt inntil den eksisterende veggen. Lyden vil absorberes i isolasjonen. Det er ikke nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle lydplater. Disse har betydelig høyere pris mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Kledningen skal derimot være «tung» og «bøyelig» f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13 mm.

Etter at isolasjonen er lagt på plass monteres platene i form av gips- eller sponplater. Benytt gjerne to platelag. Trepanel er dårlig egnet fordi den er veldig luftåpen. Det er viktig at veggen er lufttett i alle skjøter og overganger mellom vegg/ vegg, vegg/ tak og vegg/ gulv. Bruk her elastisk fugemasse. Platelagene må ikke limes sammen.

Platene monteres forskjøvet i forhold til hverandre.

LYDISOLERING – FLYTENDE GULV

Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være svært sjenerende, og kan til tider opp-fattes som støy. Legges et flytende gulv med GLAVA® Trinnlydplate reduseres trinnlyden vesentlig.

Langs veggene legges kantavstivning med 2 – 3 mm spalte mot vegg for å hindre nedbøyning i randsonene.

Kantavstivningen er et 19 mm bord f.eks. 19×48 mm. GLAVA® Trinnlydplate legges tett inntil hverandre over hele gulvflaten.

Platene legges i forband og med plan belagt side opp. Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter.

Over GLAVA® Trinnlydplate legges 22 mm gulvsponplate med limte skjøter. Utførelse og materialvalg er avhengig av funksjonskravet. Platene legges med 7 – 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA® Rundlist og det tettes med elastisk fugemasse.

GLAVA® Trinnlydplate kan støpes på. Oppå trinnlydplaten legges 0,2 mm alkalieresistent plastfolie med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Plastfolien skal føres litt oppover veggen. Deretter legges min. 50 mm armert påstøp med 5 – 10 mm spalte mot vegg. Det tettes med fugemasse. Avrettingsmasse kan og benyttes på Trinnlydplaten. Konsulter produsent. Over gulvsponplater/armert påstøp/avrettingsmasse, kan det legges gulvbelegg, parkett e.l.

LYDISOLERING – HIMLING (TAK)

Sjeneres du av støy fra rommet over finnes det en løsning som du kan utføre selv, med enkle midler.

Denne metoden gir deg muligheten til å lage en lydhimling uten å rive ned den gamle himlingen. Metoden egner seg svært godt til rehabilitering i eksisterende bygg.

GLAVA® Lydreduksjonsbøyler type D festes i taket. Lydbøylene monteres med en avstand på 1200 mm.

I lydbøylene festes lekter, min. 30 x 48 mm, med en senteravstand på 600 mm.
Isolasjon monteres mellom lektene. Bruk 50 mm eller 70 mm GLAVA® Plate/Rull.

Til lektene festes så plater. Det skal  brukes to platelag av gips eller spon. Ønskes trepanel må dette monteres utenpå to platelag for optimal lyddemping. Platene må ikke limes sammen, og plateskjøtene må forskyves i forhold til hverandre.

Platelagene avsluttes 6 – 8 mm fra veggene. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist og det fuges med høyelastisk fugemasse.